Υπηρεσία

Η υπηρεσία «αναζήτηση πολυμορφικού περιεχομένου» απευθύνεται τόσο στους ίδιους τους δημιουργούς περιεχομένου, δηλαδή στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος, όσο και σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου ως αποδέκτη του.

Πρόκειται για περιεχόμενο καταγεγγραμένο είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από εκδηλώσεις του ιδρύματος (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.α.). Επίσης, διατίθενται ζωντανές μεταδόσεις μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας, αλλά και εκδηλώσεων του ιδρύματος. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο εν λόγω εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω της δυνατότητας αναζήτησης ή πλοηγούμενοι ελεύθερα.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό του ιδρύματος διαθέτει μια κατάλληλη υπηρεσία, προκειμένου να αναρτά πολυμορφικό υλικό, το οποίο μπορεί είτε να αποτελεί μέρος των Ανοικτών Μαθημάτων είτε να είναι ανεξάρτητο από αυτά, με ανοικτή, ελεγχόμενη ή κλειστή πρόσβαση, κατά την κρίση του δημιουργού.