Βρέθηκαν 89 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ερώτηση 5 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)  / Διάλεξη 14 2013 00:01:29
[Play] Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων - Μέρος B'  / Διάλεξη 2 2013 00:10:57
[Play] Video platform functionality - Day 4  / Μέρος 15 2017 01:15:27
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Α  / Διάλεξη 5 2012 00:12:52
[Play] Technical Presentation - Day 3  / Μέρος 12 2017 00:58:06
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β.  / Διάλεξη 3 2012 00:07:26
[Play] Θέματα προσβασιμότητας  / Διάλεξη 8 2012 00:30:25
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 2) - Day 2  / Μέρος 8 2017 00:21:45
[Play] Open Delos Hands on - Day 4  / Μέρος 16 2017 01:04:07
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 1) - Day 1  / Μέρος 4 2017 00:42:52
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 1) - Day 2  / Μέρος 7 2017 01:11:41
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 1)- Day 2  / Μέρος 9 2017 00:34:00
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 3 - Μέρος B'  / Μέρος 7 2014 01:01:29
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 2) - Day 1  / Μέρος 5 2017 01:08:14
[Play] Open Delos Hands on (Part 2) - Day 4  / Μέρος 17 2017 00:47:06
[Play] Θέματα προσβασιμότητας. Ερωτήσεις.  / Διάλεξη 9 2012 00:19:02
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 1 - Μέρος Β'  / Μέρος 2 2014 00:40:21
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β  / Διάλεξη 4 2012 00:04:42
[Play] Ερώτηση 2 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)  / Διάλεξη 29 2013 00:00:34
[Play] Learning City Intro - Day 1  / Μέρος 3 2017 01:00:11
Top