Βρέθηκαν 89 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Open Discussion 2019 00:16:06
[Play] Presentation of the PTI website  / Διάλεξη 7 2019 00:07:17
[Play] An overview of the PTI Guidelines  / Διάλεξη 4 2019 00:19:25
[Play] PTI E-Platform and Mobile App  / Διάλεξη 3 2019 00:19:05
[Play] Demostration of the PTI modules  / Διάλεξη 6 2019 00:20:25
[Play] An overview of the Training Modules and the Action Sheets (activities)  / Διάλεξη 5 2019 00:14:17
[Play] Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees.  / Διάλεξη 2 2019 00:24:37
[Play] Introduction to the PTI project and its main outcomes.  / Διάλεξη 1 2019 00:26:40
[Play] Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 2019 00:08:08
[Play] Live streaming Hands-on (Part 2) - Day 5  / Μέρος 19 2017 00:19:50
[Play] Live streaming Hands-on (Part 1) - Day 4  / Μέρος 18 2017 00:36:53
[Play] Open Delos Hands on (Part 2) - Day 4  / Μέρος 17 2017 00:47:06
[Play] Open Delos Hands on - Day 4  / Μέρος 16 2017 01:04:07
[Play] Video platform functionality - Day 4  / Μέρος 15 2017 01:15:27
[Play] Moodle LMS Presentation - Day 3  / Μέρος 14 2017 01:51:25
[Play] Technical Presentation - Day 3  / Μέρος 12 2017 00:58:06
[Play] Open eClass Presentation - Day 3  / Μέρος 11 2017 00:33:36
[Play] Adult Learning Theory and instructional design - Day 2  / Μέρος 10 2017 00:43:07
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 2) - Day 2  / Μέρος 9 2017 00:45:09
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 1)- Day 2  / Μέρος 9 2017 00:34:00
Top