Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα   RSS     Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Video HR 2018 00:09:15
[Play] Video PT 2018 00:09:15
[Play] Video SI 2018 00:09:15
[Play] Παρουσίαση της εργαλειοθήκης (online toolbox) και της εφαρμογής για κινητές συσκευές.  / Μέρος 3 2017 00:38:02
[Play] Eκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του YCARE: οδηγίες προς σύμβουλους, δραστηριότητες, καλές πρακτικές.  / Μέρος 2 2017 00:24:46
[Play] Εισαγωγή στο έργο YCARE  / Μέρος 1 2017 00:14:28
[Play] YCARE Project Promotion Video 2017 00:10:12
[Play] TOUCH - Intimate life of the golden years 2016 00:14:31
[Play] Video Intimage (Slovenian) 2016 00:14:38
[Play] Video Intimage (Italian) 2016 00:14:31
[Play] Video Intimage (German) 2016 00:14:31
Top