Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σύστημα Αξιολόγησης Μαθημάτων  / Διάλεξη 1 2019 00:24:41
[Play] ediplomas – Υπηρεσία ηλεκτρονικής βεβαίωσης τίτλου σπουδών  / Διάλεξη 2 2019 00:30:06
[Play] GUnet Idendity - SSO roadmap  / Διάλεξη 5 2019 00:10:52
[Play] UniverSIS (Λογισμικό Ηλ.Γραμματείας)  / Διάλεξη 4 2019 00:35:33
[Play] Νέες τεχνολογικές δυνατότητες για τη διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών προς την Ελλάδα: το έργο ESMO και η συνέχεια του  / Διάλεξη 7 2019 00:23:53
[Play] Έργα ΕΣΠΑ GUnet  / Διάλεξη 8 2019 00:08:52
[Play] OpeneClass, Turnitin plugin - Έλεγχος λογοκλοπής (plagiarism checker)  / Διάλεξη 3 2019 00:28:59
[Play] Μετάβαση υπηρεσίας e-mail στο Gsuite for Education: H επόμενη μέρα  / Διάλεξη 6 2019 00:09:03
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 2  / Μέρος 2 2018 00:07:59
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 6  / Μέρος 6 2018 00:13:26
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 5  / Μέρος 5 2018 00:27:10
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 12  / Μέρος 12 2018 00:10:26
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 11  / Μέρος 11 2018 00:26:24
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 9  / Μέρος 9 2018 00:10:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 3  / Μέρος 3 2018 00:05:31
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Discussion  / Μέρος 13 2018 00:43:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 8  / Μέρος 8 2018 00:15:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 7  / Μέρος 7 2018 00:18:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 10  / Μέρος 10 2018 00:22:14
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 5 2018 00:59:00
Top