Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Speech - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 4 2013 00:32:51
[Play] Speech - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 5 2013 00:18:43
[Play] Speech - Roundtable speech  / Μέρος 6 2013 00:25:06
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Speech - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 8 2013 00:08:51
[Play] Speech - Outline Speech  / Μέρος 9 2013 00:09:33
[Play] Interviews - Prof. Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:18:02
[Play] Interviews - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 2 2013 00:22:48
[Play] Interviews - Prof. Duarte Nuno Vieira  / Μέρος 3 2013 00:13:30
[Play] Interviews - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 4 2013 00:26:01
[Play] Interviews - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 5 2013 00:12:15
[Play] Interviews - Dr. Anna - Lena Svensson - McCarthy  / Μέρος 6 2013 00:08:30
[Play] The Case of Miguel Castro  / Μέρος 7 2013 00:21:57
[Play] Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων - Μέρος B'  / Διάλεξη 2 2013 00:10:57
[Play] Προσβασιμότητα περιεχομένου στα Ανοικτά Μαθήματα  / Διάλεξη 4 2013 00:44:54
[Play] Ερώτηση 1: Γιατί επιμένουμε στη Microsoft; Γιατί επιλέχθηκε το MS-Word;  / Διάλεξη 5 2013 00:02:54
[Play] Ερώτηση 2: Χρήση ανοικτών λογισμικών.  / Διάλεξη 6 2013 00:02:35
[Play] Ερώτηση 3 Προσβασιμότητα περιεχομένου στα Ανοικτά Μαθήματα  / Διάλεξη 7 2013 00:00:48
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word 2010 - Μέρος Α  / Διάλεξη 9 2013 00:34:25
Top