Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα   RSS     Ημερίδα - Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μοχλός ανάπτυξης των Δήμων - 28-09-2011 (ΕΕΤΑΑ) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σχολιασμός και συζήτηση επί της ομιλίας  / Μέρος 2 2011 00:40:03
[Play] Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τοπική Αυτοδιοίκηση  / Μέρος 1 2011 00:55:57
Top