Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Project Partners [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Videos, Τμήμα Intimage Project (EU ERASMUS+)

This video is part of Intimage Project (EU ERASMUS+) awareness raising material and contributes to improve public health by countering stereotypes and misconceptions about late-life intimacy and sexuality.
Εξάμηνο: - 2016-08-01 00:14:31 103

Videos, Τμήμα Intimage Project (EU ERASMUS+)

Το βίντεο αυτό αποτελεί μέρος του υλικού ευαισθητοποίησης, που ανέπτυξε το έργο Intimage στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, Συνεισφέρει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας αντιμετωπίζοντας στερεότυπα και παρανοήσεις σχετικές με τις στενές προσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα στη γεροντική ηλικία.
Εξάμηνο: - 2016-08-01 00:14:31 121
[Play] Video Intimage (Slovenian) (Project Partners-)

Videos, Τμήμα Intimage Project (EU ERASMUS+)

-
Εξάμηνο: - 2016-08-01 00:14:38 162
[Play] Video Intimage (Italian) (Project Partners-)

Videos, Τμήμα Intimage Project (EU ERASMUS+)

-
Εξάμηνο: - 2016-08-01 00:14:31 90
[Play] Video Intimage (German) (Project Partners-)

Videos, Τμήμα Intimage Project (EU ERASMUS+)

-
Εξάμηνο: - 2016-08-01 00:14:31 132
Top