Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Interviews - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 5 2013 00:12:15
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Presentation - The Greek Asylum Procedure 2012 00:30:22
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β.  / Διάλεξη 3 2012 00:07:26
[Play] Discussion Joost den Otten - Thomas Wenzel 2012 00:07:28
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Α  / Διάλεξη 5 2012 00:12:52
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:17:00) 2018 00:03
[Play] Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων - Μέρος B'  / Διάλεξη 2 2013 00:10:57
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 3 2018 00:59:00
[Play] Ερώτηση 5 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)  / Διάλεξη 14 2013 00:01:29
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:05:00) 2018 00:05
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 2 2018 00:59:01
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 5 2018 00:59:00
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 10  / Μέρος 10 2018 00:22:14
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 7  / Μέρος 7 2018 00:18:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 8  / Μέρος 8 2018 00:15:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Discussion  / Μέρος 13 2018 00:43:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 9  / Μέρος 9 2018 00:10:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 3  / Μέρος 3 2018 00:05:31
Top