Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα   RSS     Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Αβούρης Νικόλαος  (Καθηγητής)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου Πανεπιστημίου Πατρών
2015-10-30 00:22:35 38

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Ρίζος Ιωάννης  (Καθηγητής)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2015-10-30 00:16:09 33

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Ιωάννης Σαλματζίδης  (Διευθυντής IT)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου ΑΠΘ.
2015-10-30 00:13:45 34

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Αλέξανδρος Ταγκούλης  (Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου ΤΕι Αθήνας
2015-10-30 00:21:41 48

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Ιωάννης Ψαρομήλιγκος  (Καθηγητής)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου ΤΕΙ Πειραιά
2015-10-30 00:11:02 31

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Έφη Τσίλη  (Συνεργάτης ΕΚΠΑ)

Παρουσίαση ιδρυματικού έργου ΕΚΠΑ
2015-10-30 00:08:38 31

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής)

Συζήτηση
2015-10-30 00:45:42 33

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Μπαλαούρας Παντελής-  (Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου)

Η πλατφόρμα Open Delos και άλλες δράσεις
2015-10-30 00:45:25 34

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Τσιμπάνης Κώστας  (Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πλατφορμών) , Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής)

Παρουσίαση - απολογισμός της οριζόντιας δράσης. Παρουσίαση και επίδειξη της Εθνικής Πύλης Αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων.
2015-10-30 00:20:18 33

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Τσιμπάνης Κώστας  (Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης Πλατφορμών)

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα και η πλατφόρμα Open eClass.
2015-10-30 00:48:25 34

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Θωμάς Σφηκόπουλος  (Αναπληρωτής Πρύτανης ΕΚΠΑ)

Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θωμά Σφηκόπουλου.
2015-10-30 00:07:40 33

Ανοικτά Μαθήματα - Τελική Ημερίδα Ενημέρωσης & Απολογισμού,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπεύθυνος: Μεράκος Λάζαρος  (Καθηγητής),  Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ομιλητές:  Χασάπης Δημήτρης  (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας)

Kαθ. Δημήτρης Χασάπης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2015-10-30 00:06:12 32
Top