Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα   RSS     Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Bronnbach Quinzes 2020 00:01:55
[Play] The Bronnbach Monastery Shop - “Bronnbacher Klosterladen” 2020 00:01:49
[Play] Promo Video - EL 2019 00:08:45
[Play] Promo Video - EN 2019 00:08:45
[Play] Promo Video - SK 2019 00:08:45
[Play] Promo Video - DE 2019 00:08:45
[Play] Promo Video - SI 2019 00:08:45
[Play] Promo Video - HR 2019 00:08:46
[Play] Open Discussion 2019 00:16:06
[Play] Presentation of the PTI website  / Διάλεξη 7 2019 00:07:17
[Play] An overview of the PTI Guidelines  / Διάλεξη 4 2019 00:19:25
[Play] PTI E-Platform and Mobile App  / Διάλεξη 3 2019 00:19:05
[Play] Demostration of the PTI modules  / Διάλεξη 6 2019 00:20:25
[Play] An overview of the Training Modules and the Action Sheets (activities)  / Διάλεξη 5 2019 00:14:17
[Play] Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees.  / Διάλεξη 2 2019 00:24:37
[Play] Introduction to the PTI project and its main outcomes.  / Διάλεξη 1 2019 00:26:40
[Play] Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 2019 00:08:08
[Play] Video DE 2018 00:09:15
[Play] Video EN 2018 00:09:15
[Play] Video EL 2018 00:09:15
Top