Βρέθηκαν 109 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Ημερίδες Ενημέρωσης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Συζήτηση 2018 01:04:18
[Play] Παρουσίαση καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας Κρήτης 2018 00:39:49
[Play] Διαχείριση αλλαγής - Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ 2018 00:11:23
[Play] Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2018 00:18:37
[Play] Επαν-ύφανση Διαδικασιών ΟΤΑ. Γιατί – Τι - Πως 2018 00:38:37
[Play] Χαιρετισμοί 2018 00:59:29
[Play] Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τοπική Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της Κρήτης. (2018-03-21 13:30:00) 2018 00:20
[Play] Εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση  / Μέρος 4 2018 01:00:01
[Play] Εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση  / Μέρος 3 2018 01:00:02
[Play] Εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση  / Μέρος 2 2018 01:00:00
[Play] Εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση  / Μέρος 1 2018 01:00:00
[Play] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση - Δικτύωση Αποφοίτων και Φοιτητών  / Μέρος 1 2017 00:17:02
[Play] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση - Δικτύωση Αποφοίτων και Φοιτητών  / Μέρος 3 2017 00:52:20
[Play] Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση - Δικτύωση Αποφοίτων και Φοιτητών  / Μέρος 2 2017 00:59:54
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Γ' 2014 00:22:59
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Β' 2014 00:32:53
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Α' 2014 00:03:58
[Play] Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ιωάννης Φίρμπας (29-01-2014) Μέρος Δ  / Διάλεξη 4 2014 00:41:19
[Play] Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ιωάννης Φίρμπας (29-01-2014) Μέρος Γ  / Διάλεξη 3 2014 00:43:24
[Play] Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ιωάννης Φίρμπας (29-01-2014) Μέρος Β  / Διάλεξη 2 2014 01:01:41
Top