Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 2011- 2012, A Κύκλος, Γενικός κύκλος "Ιστορικές περίοδοι" (2017-05-15 14:25:00) 2017 00:03:03
[Play] 2011- 2012, A Κύκλος, Γενικός κύκλος "Ιστορικές περίοδοι" (2017-05-15 14:20:00) 2017 00:01:59
[Play] 2011- 2012, A Κύκλος, Γενικός κύκλος "Ιστορικές περίοδοι" (2017-05-15 14:14:00) 2017 00:02:59
[Play] 2011- 2012, A Κύκλος, Γενικός κύκλος "Ιστορικές περίοδοι" (2017-05-15 13:53:00) 2017 00:01:00
[Play] Μουσική και αρχιτεκτονική - Συγκλίσεις και αποκλίσεις  / Διάλεξη 9 2013 01:58:38
[Play] Στα όρια της γλώσσας - μουσική και ποίηση  / Διάλεξη 1 2013 01:49:33
[Play] Προσωπικά Ηχογραφήματα Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής μουσουργών της διασποράς  / Διάλεξη 15 2012 01:43:19
[Play] Μουσικοθεραπεία για μουσικούς και καλλιτέχνες  / Διάλεξη 24 2012 01:03:08
[Play] Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή - Μέρος Β'  / Διάλεξη 23 2012 00:25:58
[Play] Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή - Μέρος Α'  / Διάλεξη 22 2012 01:00:06
[Play] Μουσικοθεραπεία και Ψυχική υγεία - Μέρος Β'  / Διάλεξη 21 2012 00:57:32
[Play] Μουσικοθεραπεία και Ψυχική υγεία - Μέρος Α'  / Διάλεξη 20 2012 00:38:17
[Play] Η μουσική και η θεραπευτική σχέση στη μουσικοθεραπεία  / Διάλεξη 19 2012 01:20:07
[Play] Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Β'  / Διάλεξη 18 2012 00:39:59
[Play] Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 2012 00:57:55
[Play] Όπερα (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 2012 00:35:09
[Play] Όπερα (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 2012 01:09:39
[Play] Ρομαντισμός (Τρίτο Σεμινάριο) - Μέρος Β'  / Διάλεξη 20 2012 00:40:30
[Play] Ρομαντισμός (Τρίτο Σεμινάριο) - Μέρος Α'  / Διάλεξη 19 2012 00:59:05
[Play] Κλασική περίοδος (Δεύτερο Σεμινάριο) - Μέρος Β'  / Διάλεξη 12 2011 01:05:52
Top