Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Open Discussion 2019 00:16:06
[Play] Presentation of the PTI website  / Διάλεξη 7 2019 00:07:17
[Play] An overview of the PTI Guidelines  / Διάλεξη 4 2019 00:19:25
[Play] PTI E-Platform and Mobile App  / Διάλεξη 3 2019 00:19:05
[Play] Demostration of the PTI modules  / Διάλεξη 6 2019 00:20:25
[Play] An overview of the Training Modules and the Action Sheets (activities)  / Διάλεξη 5 2019 00:14:17
[Play] Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees.  / Διάλεξη 2 2019 00:24:37
[Play] Introduction to the PTI project and its main outcomes.  / Διάλεξη 1 2019 00:26:40
[Play] Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 2019 00:08:08
[Play] Έργα ΕΣΠΑ GUnet  / Διάλεξη 8 2019 00:08:52
[Play] Νέες τεχνολογικές δυνατότητες για τη διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών προς την Ελλάδα: το έργο ESMO και η συνέχεια του  / Διάλεξη 7 2019 00:23:53
[Play] Μετάβαση υπηρεσίας e-mail στο Gsuite for Education: H επόμενη μέρα  / Διάλεξη 6 2019 00:09:03
[Play] GUnet Idendity - SSO roadmap  / Διάλεξη 5 2019 00:10:52
[Play] UniverSIS (Λογισμικό Ηλ.Γραμματείας)  / Διάλεξη 4 2019 00:35:33
[Play] OpeneClass, Turnitin plugin - Έλεγχος λογοκλοπής (plagiarism checker)  / Διάλεξη 3 2019 00:28:59
[Play] ediplomas – Υπηρεσία ηλεκτρονικής βεβαίωσης τίτλου σπουδών  / Διάλεξη 2 2019 00:30:06
[Play] Σύστημα Αξιολόγησης Μαθημάτων  / Διάλεξη 1 2019 00:24:41
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Discussion  / Μέρος 13 2018 00:43:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 12  / Μέρος 12 2018 00:10:26
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 11  / Μέρος 11 2018 00:26:24
Top