Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 5 2018 00:59:00
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:05:00) 2018 00:05
[Play] Ερώτηση 5 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)  / Διάλεξη 14 2013 00:01:29
[Play] Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων - Μέρος B'  / Διάλεξη 2 2013 00:10:57
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 3 2018 00:59:00
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:17:00) 2018 00:03
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Α  / Διάλεξη 5 2012 00:12:52
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β.  / Διάλεξη 3 2012 00:07:26
[Play] Discussion Joost den Otten - Thomas Wenzel 2012 00:07:28
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Presentation - The Greek Asylum Procedure 2012 00:30:22
[Play] Opening Speech - Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:08:50
[Play] Interviews - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 5 2013 00:12:15
[Play] Θέματα προσβασιμότητας  / Διάλεξη 8 2012 00:30:25
[Play] Speech - Dr. Wolfgang Eisenreich  / Μέρος 2 2013 00:06:05
[Play] Speech - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 8 2013 00:08:51
[Play] Presentation - An introduction to the LLL ARTIP project 2012 00:17:21
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 3 - Μέρος B'  / Μέρος 7 2014 01:01:29
[Play] Interviews - Prof. Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:18:02
Top