Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Interviews - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 4 2013 00:26:01
[Play] Interviews - Prof. Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:18:02
[Play] Introduction to the PTI project and its main outcomes.  / Διάλεξη 1 2019 00:26:40
[Play] Open Discussion 2019 00:16:06
[Play] OpeneClass, Turnitin plugin - Έλεγχος λογοκλοπής (plagiarism checker)  / Διάλεξη 3 2019 00:28:59
[Play] Opening Speech - Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:08:50
[Play] PTI E-Platform and Mobile App  / Διάλεξη 3 2019 00:19:05
[Play] Presentation - An introduction to the LLL ARTIP project 2012 00:17:21
[Play] Presentation - The Greek Asylum Procedure 2012 00:30:22
[Play] Presentation - The IRCT and the IP 2012 00:17:02
[Play] Presentation of the PTI website  / Διάλεξη 7 2019 00:07:17
[Play] Speech - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 8 2013 00:08:51
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Speech - Outline Speech  / Μέρος 9 2013 00:09:33
[Play] Speech - Dr. Wolfgang Eisenreich  / Μέρος 2 2013 00:06:05
[Play] Speech - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 4 2013 00:32:51
[Play] Speech - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 5 2013 00:18:43
[Play] Speech - Prof. Thomas Wenzel  / Μέρος 3 2013 00:15:13
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
Top