Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Speech - Professor Thomas Wenzel  / Μέρος 1 2012 00:51:21
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
[Play] Presentation - An introduction to the LLL ARTIP project 2012 00:17:21
[Play] Presentation - The IRCT and the IP 2012 00:17:02
[Play] Discussion Joost den Otten - Thomas Wenzel 2012 00:07:28
[Play] Presentation - The Greek Asylum Procedure 2012 00:30:22
[Play] Παρουσίαση - Η διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα 2012 00:24:11
[Play] Παρουσίαση Έργου. Μέρος Α.  / Διάλεξη 1 2012 00:42:58
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Α - Ερωτήσεις  / Διάλεξη 2 2012 00:14:36
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β.  / Διάλεξη 3 2012 00:07:26
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β  / Διάλεξη 4 2012 00:04:42
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Α  / Διάλεξη 5 2012 00:12:52
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Β  / Διάλεξη 6 2012 00:35:39
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Γ  / Διάλεξη 7 2012 00:34:41
[Play] Θέματα προσβασιμότητας. Ερωτήσεις.  / Διάλεξη 9 2012 00:19:02
[Play] Θέματα προσβασιμότητας  / Διάλεξη 8 2012 00:30:25
[Play] Οριζόντια Υποστήριξη στα ζητήματα Ιδιοκτησίας Πνευματικών Δικαιωμάτων  / Διάλεξη 10 2012 00:03:26
[Play] Opening Speech - Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:08:50
[Play] Speech - Dr. Wolfgang Eisenreich  / Μέρος 2 2013 00:06:05
[Play] Speech - Prof. Thomas Wenzel  / Μέρος 3 2013 00:15:13
Top