Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Interviews - Dr. Anna - Lena Svensson - McCarthy  / Μέρος 6 2013 00:08:30
[Play] An overview of the PTI Guidelines  / Διάλεξη 4 2019 00:19:25
[Play] An overview of the Training Modules and the Action Sheets (activities)  / Διάλεξη 5 2019 00:14:17
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Discussion  / Μέρος 13 2018 00:43:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 10  / Μέρος 10 2018 00:22:14
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 11  / Μέρος 11 2018 00:26:24
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 12  / Μέρος 12 2018 00:10:26
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 2  / Μέρος 2 2018 00:07:59
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 3  / Μέρος 3 2018 00:05:31
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 5  / Μέρος 5 2018 00:27:10
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 6  / Μέρος 6 2018 00:13:26
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 7  / Μέρος 7 2018 00:18:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 8  / Μέρος 8 2018 00:15:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 9  / Μέρος 9 2018 00:10:28
[Play] Demostration of the PTI modules  / Διάλεξη 6 2019 00:20:25
[Play] Discussion Joost den Otten - Thomas Wenzel 2012 00:07:28
[Play] GUnet Idendity - SSO roadmap  / Διάλεξη 5 2019 00:10:52
[Play] Interviews - Dr. Caroline Schlar  / Μέρος 5 2013 00:12:15
[Play] Interviews - Prof. Duarte Nuno Vieira  / Μέρος 3 2013 00:13:30
[Play] Interviews - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 2 2013 00:22:48
Top