Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ερώτηση 2 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)  / Διάλεξη 29 2013 00:00:34
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 1 - Μέρος Β'  / Μέρος 2 2014 00:40:21
[Play] Speech - Prof. Thomas Wenzel  / Μέρος 3 2013 00:15:13
[Play] Interviews - Prof. Stephan Parmentier  / Μέρος 1 2013 00:18:02
[Play] Interviews - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 2 2013 00:22:48
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 7 2015 00:05:52
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Β  / Διάλεξη 4 2012 00:04:42
[Play] Οριζόντια Υποστήριξη στα ζητήματα Ιδιοκτησίας Πνευματικών Δικαιωμάτων  / Διάλεξη 10 2012 00:03:26
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
[Play] Interviews - Prof. Duarte Nuno Vieira  / Μέρος 3 2013 00:13:30
[Play] Παρουσίαση - Η διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα 2012 00:24:11
[Play] Παρουσίαση Έργου, Μέρος Α - Ερωτήσεις  / Διάλεξη 2 2012 00:14:36
[Play] Παρουσίαση Έργου. Μέρος Α.  / Διάλεξη 1 2012 00:42:58
[Play] Τεχνικές λύσεις και προδιαγραφές,Μέρος Γ  / Διάλεξη 7 2012 00:34:41
[Play] Speech - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 4 2013 00:32:51
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 2 - Μέρος B'  / Μέρος 5 2014 01:12:22
[Play] Speech - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 5 2013 00:18:43
[Play] Interviews - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 4 2013 00:26:01
[Play] Presentation - The IRCT and the IP 2012 00:17:02
[Play] Κατάρτιση Β.Ι. - Ημέρα 1, Μέρος B'  / Διάλεξη 2 2015 01:37:57
Top