Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     3η Συνάντηση Τεχνικών GUnet [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Μετάβαση υπηρεσίας e-mail στο Gsuite for Education: H επόμενη μέρα  / Διάλεξη 6 2019 00:09:03
[Play] OpeneClass, Turnitin plugin - Έλεγχος λογοκλοπής (plagiarism checker)  / Διάλεξη 3 2019 00:28:59
[Play] Έργα ΕΣΠΑ GUnet  / Διάλεξη 8 2019 00:08:52
[Play] UniverSIS (Λογισμικό Ηλ.Γραμματείας)  / Διάλεξη 4 2019 00:35:33
[Play] Νέες τεχνολογικές δυνατότητες για τη διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών προς την Ελλάδα: το έργο ESMO και η συνέχεια του  / Διάλεξη 7 2019 00:23:53
[Play] GUnet Idendity - SSO roadmap  / Διάλεξη 5 2019 00:10:52
[Play] ediplomas – Υπηρεσία ηλεκτρονικής βεβαίωσης τίτλου σπουδών  / Διάλεξη 2 2019 00:30:06
[Play] Σύστημα Αξιολόγησης Μαθημάτων  / Διάλεξη 1 2019 00:24:41
Top