Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ομιλητές:  Stan Lester  (Dr) , Heather Bond  (Adviser)

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας καθώς επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.
2017-06-13 00:58:17 83

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ομιλητές:  Stan Lester  (Dr) , Heather Bond  (Adviser)

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας καθώς επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.
2017-06-14 01:43:01 89

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ομιλητές:  Γεωργία Γκόνου  (ΕΕΤΑΑ) , Άννα Κονιωτάκη  (ΕΕΤΑΑ) , Stan Lester  (Dr) , Heather Bond  (Adviser)

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας καθώς επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.
2017-06-13 01:29:06 79

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ομιλητές:  Γεωργία Γκόνου  (ΕΕΤΑΑ) , Άννα Κονιωτάκη  (ΕΕΤΑΑ) , Stan Lester  (Dr) , Heather Bond  (Adviser)

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας καθώς επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.
2017-06-13 00:46:28 83

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Communicating Professional Competence - ComProCom,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ομιλητές:  Άννα Κονιωτάκη  (ΕΕΤΑΑ)

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους σε υψηλή ιεραρχική θέση. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας καθώς επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Με τον όρο «αποτελέσματα» αναφερόμαστε στο εγχειρίδιο μεθοδολογίας ComProCom και τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης νεοφυών επιχειρήσεων.
2017-06-13 01:26:17 89
Top