Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα   RSS     Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2018 00:18:37
[Play] Συζήτηση 2018 01:04:18
[Play] Χαιρετισμοί 2018 00:59:29
[Play] Διαχείριση αλλαγής - Συμμετοχή και Δικτύωση των στελεχών της ΤΑ 2018 00:11:23
[Play] Επαν-ύφανση Διαδικασιών ΟΤΑ. Γιατί – Τι - Πως 2018 00:38:37
[Play] Παρουσίαση καλής πρακτικής Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας Κρήτης 2018 00:39:49
Top