Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     2011 - 2012, Β Κύκλος,Ειδικοί θεματικοί κύκλοι [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Όπερα (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Α'  / Διάλεξη 9 2012 01:09:39
[Play] Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Α'  / Διάλεξη 17 2012 00:57:55
[Play] Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Β'  / Διάλεξη 18 2012 00:39:59
[Play] Όπερα (Δεύτερο Σεμινάριο)- Μέρος Β'  / Διάλεξη 10 2012 00:35:09
[Play] Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή - Μέρος Β'  / Διάλεξη 23 2012 00:25:58
[Play] Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή - Μέρος Α'  / Διάλεξη 22 2012 01:00:06
[Play] Η μουσική και η θεραπευτική σχέση στη μουσικοθεραπεία  / Διάλεξη 19 2012 01:20:07
[Play] Μουσικοθεραπεία για μουσικούς και καλλιτέχνες  / Διάλεξη 24 2012 01:03:08
[Play] Μουσικοθεραπεία και Ψυχική υγεία - Μέρος Β'  / Διάλεξη 21 2012 00:57:32
[Play] Μουσικοθεραπεία και Ψυχική υγεία - Μέρος Α'  / Διάλεξη 20 2012 00:38:17
Top