Βρέθηκαν 41 αποτελέσματα   RSS     Μπαλαούρας Παντελής- [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees.  / Διάλεξη 2 2019 00:24:37
[Play] Παρουσίαση - Η διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα 2012 00:24:11
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 4 2014 00:11:05
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 5 2014 01:42:54
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 3 2015 00:18:37
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 5 2015 00:14:23
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 8 2015 00:18:23
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 2 2018 00:59:01
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 3 2018 00:59:00
[Play] Η συζήτηση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020 (2018-04-23 16:30:00)  / Μέρος 5 2018 00:59:00
[Play] Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 2019 00:08:08
[Play] The Case of Miguel Castro  / Μέρος 7 2013 00:21:57
[Play] Speech - Roundtable speech  / Μέρος 6 2013 00:25:06
[Play] Speech - Professor Thomas Wenzel  / Μέρος 1 2012 00:51:21
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
[Play] Speech - Prof. Thomas Wenzel  / Μέρος 3 2013 00:15:13
[Play] Speech - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 5 2013 00:18:43
[Play] Speech - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 4 2013 00:32:51
[Play] Speech - Dr. Wolfgang Eisenreich  / Μέρος 2 2013 00:06:05
[Play] Speech - Outline Speech  / Μέρος 9 2013 00:09:33
Top