Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Εκπαίδευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Α' 2014 00:03:58
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Β' 2014 00:32:53
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Γ' 2014 00:22:59
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 1 2014 00:50:11
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 2 2014 00:46:02
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 3 2014 00:25:27
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 4 2014 00:11:05
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 5 2014 01:42:54
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 6 2014 01:20:14
[Play] Intro Presentation - Day 1  / Μέρος 1 2017 00:39:15
[Play] Discussion on the curriculum - Day 1  / Μέρος 2 2017 00:40:35
[Play] Learning City Intro - Day 1  / Μέρος 3 2017 01:00:11
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 1) - Day 1  / Μέρος 4 2017 00:42:52
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 2) - Day 1  / Μέρος 5 2017 01:08:14
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 1) - Day 2  / Μέρος 7 2017 01:11:41
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 2) - Day 2  / Μέρος 8 2017 00:21:45
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 1)- Day 2  / Μέρος 9 2017 00:34:00
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 2) - Day 2  / Μέρος 9 2017 00:45:09
[Play] Adult Learning Theory and instructional design - Day 2  / Μέρος 10 2017 00:43:07
[Play] Open eClass Presentation - Day 3  / Μέρος 11 2017 00:33:36
Top