Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Εκπαίδευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Live streaming Hands-on (Part 2) - Day 5  / Μέρος 19 2017 00:19:50
[Play] Live streaming Hands-on (Part 1) - Day 4  / Μέρος 18 2017 00:36:53
[Play] Open Delos Hands on (Part 2) - Day 4  / Μέρος 17 2017 00:47:06
[Play] Open Delos Hands on - Day 4  / Μέρος 16 2017 01:04:07
[Play] Video platform functionality - Day 4  / Μέρος 15 2017 01:15:27
[Play] Moodle LMS Presentation - Day 3  / Μέρος 14 2017 01:51:25
[Play] Technical Presentation - Day 3  / Μέρος 12 2017 00:58:06
[Play] Open eClass Presentation - Day 3  / Μέρος 11 2017 00:33:36
[Play] Adult Learning Theory and instructional design - Day 2  / Μέρος 10 2017 00:43:07
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 2) - Day 2  / Μέρος 9 2017 00:45:09
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 1)- Day 2  / Μέρος 9 2017 00:34:00
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 2) - Day 2  / Μέρος 8 2017 00:21:45
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 1) - Day 2  / Μέρος 7 2017 01:11:41
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 2) - Day 1  / Μέρος 5 2017 01:08:14
[Play] Learning City Virtual Academy (Part 1) - Day 1  / Μέρος 4 2017 00:42:52
[Play] Learning City Intro - Day 1  / Μέρος 3 2017 01:00:11
[Play] Discussion on the curriculum - Day 1  / Μέρος 2 2017 00:40:35
[Play] Intro Presentation - Day 1  / Μέρος 1 2017 00:39:15
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 1 2014 00:50:11
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 2 2014 00:46:02
Top