Βρέθηκαν 34 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα NAFTES project [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Χρήση πυροσβεστήρα (EL) 2018 00:03:09
[Play] Χρήση πυροσβεστήρα (2) 2018 00:01:48
[Play] Χρήση μάνικας σε πυρκαγιά υδρογονανθράκων (2) 2018 00:14:56
[Play] Χρήση μάνικας σε πυρκαγιά υδρογονανθράκων 2018 00:17:50
[Play] Συσκευή Διαφυγής Εκτάκτου Ανάγκης 2018 00:20:32
[Play] Λάθος ενέργειες 2018 00:00:48
[Play] Αναπνευστική συσκευή (2) 2018 00:02:35
[Play] Αναπνευστική συσκευή 2018 00:10:58
[Play] Video for promoting NAFTES project 2018 00:03:15
[Play] One Hose Cold and Hot 2018 00:14:56
[Play] One Hose Cold 2018 00:17:50
[Play] Fire Extinguiser (2) 2018 00:01:48
[Play] Fire Extinguiser 2018 00:03:09
[Play] False Actions 2018 00:00:48
[Play] Breathing Apparatus(2) 2018 00:02:35
[Play] Breathing Apparatus 2018 00:10:58
[Play] Breath escape device 2018 00:20:32
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 9  / Μέρος 9 2018 00:10:28
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 8  / Μέρος 8 2018 00:15:53
[Play] Athens NAFTES multiplier event - Presentation 7  / Μέρος 7 2018 00:18:28
Top