Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010 - Μέρος Β  / Διάλεξη 23 2013 00:11:40
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010 - Μέρος A  / Διάλεξη 18 2013 00:18:37
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF  / Διάλεξη 27 2013 00:12:44
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word 2010 - Μέρος Β  / Διάλεξη 16 2013 00:18:57
[Play] Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word 2010 - Μέρος Α  / Διάλεξη 9 2013 00:34:25
[Play] Έργα ΕΣΠΑ GUnet  / Διάλεξη 8 2019 00:08:52
[Play] ediplomas – Υπηρεσία ηλεκτρονικής βεβαίωσης τίτλου σπουδών  / Διάλεξη 2 2019 00:30:06
[Play] UniverSIS (Λογισμικό Ηλ.Γραμματείας)  / Διάλεξη 4 2019 00:35:33
[Play] The Case of Miguel Castro  / Μέρος 7 2013 00:21:57
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:17:00) 2018 00:03
[Play] Test Event - Learning City (2018-03-09 17:05:00) 2018 00:05
[Play] Speech - Roundtable speech  / Μέρος 6 2013 00:25:06
[Play] Speech - Professor Thomas Wenzel  / Μέρος 1 2012 00:51:21
[Play] Speech - Professor Stephan Parmentier  / Μέρος 2 2012 00:43:49
[Play] Speech - Prof. Thomas Wenzel  / Μέρος 3 2013 00:15:13
[Play] Speech - Prof. Sebnem Korur Fincanci  / Μέρος 5 2013 00:18:43
[Play] Speech - Prof. Manfred Nowak  / Μέρος 4 2013 00:32:51
[Play] Speech - Dr. Wolfgang Eisenreich  / Μέρος 2 2013 00:06:05
[Play] Speech - Outline Speech  / Μέρος 9 2013 00:09:33
[Play] Speech - Dr. Nadimos Haile  / Μέρος 7 2013 00:12:34
Top