Βρέθηκαν 133 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Δράση Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Κατάρτιση Β.Ι. - Ημέρα 2, Μέρος B'  / Διάλεξη 4 2015 01:43:34
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 11 2015 00:17:06
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 6 2014 01:20:14
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 1 2015 00:05:12
[Play] Κατάρτιση στο σύστημα διαχείρισης ακινήτων - Ημέρα 3 - Μέρος A'  / Μέρος 6 2014 01:02:08
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 8 2015 00:18:23
[Play] Κατάρτιση Β.Ι. - Ημέρα 1, Μέρος Α'  / Διάλεξη 1 2015 01:28:02
[Play] Κατάρτιση Β.Ι. - Ημέρα 3, Μέρος Β'  / Διάλεξη 6 2015 01:56:39
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 13 2015 00:14:07
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 2 2015 00:17:14
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 5 2015 00:14:23
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 3 2015 00:18:37
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 9 2015 00:13:49
[Play] Ημερίδα Ενημέρωσης 9 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 12 2015 00:28:36
[Play] Κατάρτιση Β.Ι. - Ημέρα 4, Μέρος Α'  / Διάλεξη 7 2015 00:31:05
[Play] Demostration of the PTI modules  / Διάλεξη 6 2019 00:20:25
[Play] Τhe need for Post-traumatic Integration and Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees.  / Διάλεξη 2 2019 00:24:37
[Play] Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 2019 00:08:08
[Play] Presentation of the PTI website  / Διάλεξη 7 2019 00:07:17
[Play] Ερώτηση 3 Προσβασιμότητα περιεχομένου στα Ανοικτά Μαθήματα  / Διάλεξη 7 2013 00:00:48
Top