Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Εκπαίδευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Technical Presentation - Day 3  / Μέρος 12 2017 00:58:06
[Play] Moodle LMS Presentation - Day 3  / Μέρος 14 2017 01:51:25
[Play] Video platform functionality - Day 4  / Μέρος 15 2017 01:15:27
[Play] Open Delos Hands on - Day 4  / Μέρος 16 2017 01:04:07
[Play] Open Delos Hands on (Part 2) - Day 4  / Μέρος 17 2017 00:47:06
[Play] Live streaming Hands-on (Part 1) - Day 4  / Μέρος 18 2017 00:36:53
[Play] Live streaming Hands-on (Part 2) - Day 5  / Μέρος 19 2017 00:19:50
Top