Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Εκπαίδευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 1) - Day 2  / Μέρος 7 2017 01:11:41
[Play] 'Open Courses Program' Presentation (Part 2) - Day 2  / Μέρος 8 2017 00:21:45
[Play] Technical Presentation - Day 3  / Μέρος 12 2017 00:58:06
[Play] Open Delos Hands on - Day 4  / Μέρος 16 2017 01:04:07
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Α' 2014 00:03:58
[Play] Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 10-4-2014 Μέρος Β' 2014 00:32:53
[Play] Video platform functionality - Day 4  / Μέρος 15 2017 01:15:27
Top