Βρέθηκαν 27 αποτελέσματα   RSS     Εκπαίδευση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 1 2014 00:50:11
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 4 2014 00:11:05
[Play] Ημερίδα Κατάρτισης 10 Οκτωβρίου 2014  / Μέρος 6 2014 01:20:14
[Play] Live streaming Hands-on (Part 1) - Day 4  / Μέρος 18 2017 00:36:53
[Play] Open eClass Presentation - Day 3  / Μέρος 11 2017 00:33:36
[Play] Live streaming Hands-on (Part 2) - Day 5  / Μέρος 19 2017 00:19:50
[Play] Massive Online Open Courses (MOOCS) (Part 2) - Day 2  / Μέρος 9 2017 00:45:09
Top